GARANTİ VE DEĞİŞİM

Elektrikli motorlu ürünler ve kömürlü motorlar ( kullanmaktan dolayı aşınan ve biten kömürler ) garanti dışıdır. Ayrıca kullanım kılavuzunda yer alan hususlarda aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Aşağıda garanti ve iade şartları listelenmiştir.

GARANTİ VE İADE ŞARTLARI

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere firmamızın garanti kapsamındadır.

Malın garanti süresinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentası, temsilciliği, ithalatçısı ya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değişen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.

Malın;
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlama ya da farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamasının süreklilik kazanması,

Servis istasyonunun mevcut olmaması haline sırasıyla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği, ithalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirilmesi işlemi yapılacaktır.